Restauració

Restaurem, reciclem i redefinim tot tipus de mobiliari.
Recuperem mobles rústics, clàssics i contemporanis,
o bé els adaptem a noves funcions o necessitats.

Treballem artesanalment la fusta seguint processos de restauració tradicionals.

Tècniques aplicades:
Lacats, envernissats, decapats, patines

Restauració de mobles i estructures de fusta Envernissat de mobles de fusta Procés de restauració de mobles Decapat de mobles de fusta